Polityka cookies:

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi si do strony internetowej, której operatorem jest Malgrando | Wyszy standard zarzdzania z siedzib w Warszawie.